Home‎ > ‎

1. Our Activities

การให้ความรู้และสงเคราะห์ผู้ยากไร้

มูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย มุ่งเน้นทางด้านการให้บริการสังคม และสนับสนุนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายในการช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับความลำบากและยากไร้ โดยมูลนิธิมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการให้บริการสังคมและที่สำคัญเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความมีน้ำใจ ไมตรีจิตที่ดีต่อกัน มูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับการให้บริการสังคมอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นโครงการค่ายบาสเกตบอล โครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในชุมชน โครงการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ ตำบล คลองหลวงแพ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น โครงการให้ความรู้ด้านภาษาอังกฤษแก่ผู้ด้อยโอกาสถือเป็นช่องทางสำคัญในการบริการสังคมและแลกเปลี่ยนความรู้วัฒนธรรมให้กับชาวต่างชาติภายในมูลนิธิ นอกจากนี้ยังถือเป็นการใช้ทรัพยากรบุคคลภายในองค์กรได้อย่างมีคุณค่าและช่วยให้เกิดการเรียนรู้อย่างยั่งยืนต่อไปโครงการสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในชุมชน

มีบทเรียนภาษาอังกฤษเพื่อสร้างเด็ก ปีที่ผ่านเรามีการสอนภาษาอังกฤษในสองสถานที่หลัก โดยพวกเด็กๆจะได้เรียนรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องกลัวที่จะพยายามพูดในการใช้ภาษาอังกฤษและมีความมั่นใจที่จะใช้ภาษาอังกฤษในสภาพแวดล้อมที่ไม่เครียดและมีความสนุกสนาน และนอกจากนี้ยังมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยหากิจกรรมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับเด็กมาช่วยในการสอน และยังเปิดโอกาสให้เด็กที่มาเรียนกับเราในวันศุกร์โดยนำทักษะความรู้ที่เป็นผู้นำมาใช้ในการปฏิบัติจริง โดยเรามีอาสาสมัครที่สำคัญในแต่ละสถานที่เพื่อจัดเตรียมบทเรียนในการสอนเด็กและยังสามารถมาประชุมสัมนากับเราได้อีกด้วย


   โครงการค่ายบาสเกตบอล

       
        ในปี 2558 ทางมูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย ได้มีโอกาสต้อนรับทีมอาสาสมัครนักกีฬาบาสเก็ตบอลจำนวน 40 คน  จากประเทศสหรัฐอเมริกา  และประเทศแคนาดา  ทีมอาสาสมัครได้เดินทางมาวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2558 ภายใต้การดูแลของนายริคกี้  ซานเชสซ์  ประธานมูลนิธิฯ  จุดประสงค์คือเพื่อให้ความรู้ด้านกีฬาบาสเก็ตบอล  (การทำคลินิก)  แข่งขันบาสเก็ตบอลตามมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆทั้งในกรุงเทพฯ และชลบุรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์  แลกเปลี่ยนเทคนิคในการเล่นบาสเก็ตบอล  ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนต่างๆเป็นอย่างดี  ได้แก่  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  โรงเรียนนานาชาตินิสต์  (NIST) มหาวิทยาลัยบูรพา  มหาวิทยาลัยศรีปทุม  โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม  โรงเรียนประภัสสร  วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี  และมูลนิธิฯยังเป็นเจ้าภาพร่วมกับชมรมบาสเก็ตบอลมหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันบาสเก็ตบอลชิงถ้วยรางวัลอีกด้วย  ซึ่งรายได้ทั้งหมดมอบให้กับมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์  จังหวัดชลบุรี
 


ความเคลื่อนไหวของ (The Hope Center)
 
      มูลนิธิเมนโนไนท์เบรเด็นในประเทศไทยได้ทำการเปิดการทำขนม การพบปะสังสรรค์ การซ้อมเต้น โครงการผู้ประกอบการ และการสอนภาษาอังกฤษ        ศูนย์ความหวัง (The Hope Center) ได้จัดแหล่งการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่และเด็กในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดยในการเรียนแต่ละครั้ง เราได้ดูแลสอนทักษะภาษาอังกฤษโดยรายบุคคล แต่โดยส่วนมากเราสอนภาษาอังกฤษแบบวิธีที่ไม่ได้ยึดติดกับระบบเท่าไรนัก กิจกรรมหนึ่งที่เป็นที่นิยมอย่างมากก็คือการเรียนภาษาอังกฤษโดยผ่านวิชาการทำขนมในทุกๆวันเสาร์ตอนเช้า และอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมสำหรับวัยรุ่นสำหรับเด็กนักเรียนมัธยม ทางศูนย์ได้มีเกมส์สนุกๆมากมาย กิจกรรมภาษาอังกฤษ การเต้นบี – บอย และการสอนทำอาหารซึ่งอาหารที่นิยมมากที่สุดก็คือพิซซ่า


         ทางศูนย์ฯยังได้จัดโครงการผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโครงการเหล่านี้จะสอนทักษะทางการตลาดเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้หญิงในการหารายได้เสริม โครงการแรกเรียกว่า Cards of Hope (การ์ดแห่งความหวัง) ซึ่งเป็นการทำการ์ดจากรูปถ่ายแสดงธรรมชาติของประเทศไทยโดยกลุ่มสตรี  อีกโครงการหนึ่งชื่อว่าการประดิษฐ์ของจากหลอดน้ำซึ่งโครงการนี้จะสอนการประดิษฐ์และทำให้เกิดประโยชน์จากหลอดน้ำ

ศูนย์นักเรียนชาวขมุ (THE KHMU STUDENT CENTER)

        ศูนย์นักเรียนชาวขมุจังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางที่ให้วัยรุ่นจากหมู่บ้านได้มาพักอาศัยและสนับสนุนให้เด็กๆเหล่านี้เรียนหนังสือต่อที่โรงเรียนมัธยมศึกษา เนื่องจากในหมู่บ้านของพวกเขาจะมีแค่โรงเรียนประถมศึกษาเท่านั้น และถ้าพวกเขาไม่ได้เรียนต่อเมื่อจบชั้นประถมฯแล้วก็ต้องออกไปทำงานทั้งๆที่ยังอยู่ในวัยเรียน

        ความปรารถนาของเราก็คือเพื่อจัดเตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยและมีสันติสุขเพื่อให้พวกเขาได้ตระหนักถึงศักยภาพที่เต็มเปี่ยมของพวกเขา   นอกจากการมีสถานที่ที่ปลอดภัยในการอยู่อาศัยแล้ว ทางศูนย์ฯยังให้โอกาสกับนักเรียนแต่ละคนในการเพิ่มพูนความรู้และทักษะที่สำคัญต่างๆอีกด้วย พวกเขาจะได้เรียนรู้ทักษะทางด้านดนตรี การอยู่ร่วมกันกับเพื่อนในสภาพแวดล้อมต่างๆ การเรียนภาษาอังกฤษ การพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี การทำงานและอยู่ร่วมกับผู้อื่น การอบรมจริยธรรมที่ดีงามจากผู้นำของศูนย์ฯ

        สถานที่พักของนักเรียนจะมี 2 ตึก คือ ตึกเด็กผู้หญิง และตึกเด็กผู้ชาย ปัจจุบันมีนักเรียนที่เข้าพักเต็มจำนวน 40 คน