Home‎ > ‎

5. Message from the Chairman

สารจากประธานมูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย
  
  พันธกิจและการรับใช้ของเมนโนไนท์ เบรเด็น (MBMSI) มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือโลกมามากกว่า 100 ปี ประวัติศาสตร์ของเราเริ่มต้นขึ้นในประเทศอินเดียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกตั้งแต่นั้นมาเรามีการขยายองค์กรเข้าไปสู่ 20 ประเทศใน 5 ทวีปทั่วโลก MBMSI เข้ามายังประเทศไทย ในปี ค.ศ.1992 และเริ่มต้นทำงานท่ามกลางชนเผ่าขมุในจังหวัดเชียงราย พระเจ้ายังคงอวยพระพรการทำงานของเราอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเมื่อเราก่อตั้งมูลนิธิเมนโนไนท์ เบรเด็น ในประเทศไทย (TMBF) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ค.ศ.2008

     TMBF มีภาระใจในการทำงานกับคนไทยและคนชนเผ่าขมุและผู้คนทั่วประเทศไทย ปัจจุบันนี้เรามีสำนักงานส่วนภูมิภาคตั้งอยู่ใน จังหวัดชลบุรี(สำนักงานใหญ่), จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดภูเก็ต, จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย เรามีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างผลกระทบที่ดีต่อคนไทยผ่านทางการสร้างคริสตจักรแบบองค์รวมเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นโดยการดำเนินงานผ่านทางโครงการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้คน เช่น ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์, จัดการสอนภาษาอังกฤษ และการรับฝึกงาน เรายังมี 8 คริสตจักรซึ่งตั้งอยู่ใน 3 จังหวัด (จังหวัดชลบุรี, จังหวัดฉะเชิงเทรา และจังหวัดเชียงราย) ที่จะช่วยสอนผู้คนให้มีความหวังใจในพระเจ้าและเข้าร่วมกับ คริสเตียนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือชุมชนของพวกเขา

     เรายังมีภาระใจที่จะช่วยเหลือเด็กๆ ในแนวทางที่แตกต่างหลากหลายซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมกลุ่มเด็ก, กีฬา, สอนภาษาอังกฤษ และโปรแกรมสอนพิเศษอื่นๆ TMBF ยังเข้าร่วมกับมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของภาระใจของเราที่มีต่อชุมชนของเรา ปัจจุบันนี้บ้านเด็กกำพร้าของมูลนิธิปรารถนาสมบูรณ์เป็นบ้านของเด็กๆที่มีภาวะภูมิคุ้นกันบกพร่อง 21 คน เราต้องการที่จะเห็นเด็กๆทุกคน มีความสุขและมีชีวิตที่เกิดผลซึ่งจะมีผลกระทบในแง่บวกต่อสังคมไทย

     ในนามของตัวแทนของ TMBF และ MBMSI ผมอยากจะกล่าวคำขอบคุณต่อคณะกรรมการของ TMBF ทั้งผู้บริหารภายในมูลนิธิฯ การสนับสนุนด้วยดีจากท่านผู้อุปการะ, ผู้บริจาค , หน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงคริสตจักรในประเทศไทยด้วย สำหรับการสนับสนุนและการทำงานหนักเพื่อทำให้ TMBF ดำเนินการได้อย่างราบรื่นและประสบผลสำเร็จ หากปราศจากความช่วยเหลือทั้งหมดจากทุกท่าน TMBF คงไม่ได้เป็นอย่างทุกวันนี้ “ขอบคุณมากครับ”

     เรายังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องทำให้สำเร็จและเป็นคำตอบของเราว่า ทำไม TMBF จึงมีภาระใจที่จะทำงานในระยะยาว เมื่อเรามองดูประเทศไทยเราสามารถเห็นได้ว่าทั้งในวันนี้และอีก 20 ปีต่อจากนี้ไป เรากำลังทำงานในการส่งเสริมให้ประเทศไทยดีขึ้นซึ่งจะช่วยสร้างชีวิตผู้คนให้ดีขึ้นในทางที่พระเจ้าทรงนำเราไปในอนาคต